• Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 22/01/2022
  • Hình thức: Trực tuyến qua Livestorm

Đăng ký tham dự

Nội dung trò chuyện

“Làm như Chơi”
Làm chủ cuộc sống,
làm chủ công việc

Làm thế nào để “Vừa Làm Vừa Sống”, thưởng thức trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống và hoàn thành được nghĩa vụ của mình luôn là trăn trở mà những người trưởng thành luôn đặt ra cho bản thân.

Cùng đi tìm câu trả lời cho bản thân, thức tỉnh năng lượng tích cực trong nội tâm và gieo điều lành đến những người bên cạnh

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Gieo duyên 1,000 quyển sách “Làm như Chơi” của Thiền Sư Minh Niệm đến 1,000 lượt đăng ký tham dự đầu tiên.    *Vui lòng nhập đầy đủ thông tin